Brita

Brita


Odżelaziacz wody Or- .... 1. Zastosowanie
Podstawową częścią stacji uzdatniania wody jest: Odżelaziacz wody E-Or-... . Filtr przeznaczony jest do redukcji związków żelaza zawartych w wodzie w postaci: rozpuszczonej, koloidalnej lub jako zawiesina . Wody zawierające żelazo są w momencie poboru bezbarwne, dopiero po zetknięciu się z powietrzem lub po zagotowaniu, brunatnieją i wytrącają się z nich rdzawe osady. Skutkiem czego są zanieczyszczone związkami żelaza instalacje, urządzenia sanitarne oraz zażółcona prana bielizna. długoletnią, bezawaryjną pracę oraz niską cenę (przy właściwej konserwacji) ma zastosowanie w :
  • Domkach jednorodzinnych -.uzdatnianie wody pitnej oraz do potrzeb socjalno-bytowych.
  • Hotelach , restauracjach - uzdatnianie wody pitnej oraz do potrzeb socjalno-bytowych.
  • Pralniach - uzdatnianie wody technologicznej.
  • Gospodarstwach rolnych - uzdatnianie wody do nawodnień szklarni, sadów, szkółek oraz upraw rolnych.
  • Zakładach produkcyjnych - uzdatnianie wody potrzebnej do procesu technologicznego.
W zależności od składu fizyko-chemicznego oraz potrzebnej ilości wody uzdatnionej należy łączyć kilka filtrów w układ szeregowy lub równoległy
2.Zasada działania

Brita
Filtr jest zbiornikiem z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym w który wkręcona jest ręcznie sterowana mosiężna głowica z zaworami. Zbiornik firmy "STRUKCTURAL" posiada atest UDT oraz Państwowego Zakładu Higieny. Odżelazienie wody przebiega w dwóch etapach: -pierwszy etap polega na napowietrzeniu wody poprzez aspirator zainstalowany między zbiornikiem hydroforowym a pompą hydroforową. -drugi etap polega na przepuszczeniu tej wody poprzez złoże filtracyjne, gdzie wytrącone związki żelaza zostają zatrzymane i w nakazanych odstępach czasu usunięte w procesie płukania złoża. Płukanie w wersji głowicy ręcznie sterowanej polega na zamknięciu dwóch zaworów z zieloną rączką, a otwarciu dwóch zaworów z czerwoną rączką i miękkim wężem odprowadzenie zanieczyszczeń do kratki ściekowej (szamba) Standartowo filtr zasypywany jest złożem kwarcowo - dolomitowym Dolmix, które redukuje z wody związki żelaza, manganu i glinu. Ponadto woda wzbogacana jest o pierwiastek życia - magnez , co powoduje ubytek złoża które należy uzupełniać okresowo .Złoże posiada pozytywną Ocenę Higieniczną PZH.
3.Zakres dostawy

Brita
  • Zbiornik z atestem UDT
  • Złoże filtracyjne ( W przypadku Er-10 zasypane do butli, a w pozostałych modelach w workach ponumerowanych od 1 do .... )
  • Kompletna głowica mosiężna z zaworami.
  • Schemat podłączenia
  • Instrukcja montażu i eksploatacji.

Brita
Alkomat - Alkomaty - Filtry do wody - Alkomat dla Ciebie- O wodzie
Copyright © alkomaty.org 2008